Densim

Densim BLUE Light LED

Představujeme Vám nové, lehké a dokonale vyvážené mikromotory umožňující plynulé ovládání výkonu, použitelné na všechny stomatologické a lékařské zákroky. Všechny motory Densim DX jsou sterilizovatelné v parním sterilizátoru při teplotě 135 ° C. DX / DX BLUE: standardní bezuhlíkový mikromotor využitelný na běžné stomatologické zákroky. S bílým LED světlem (typDX)

Potvrzení o odbornosti
Upozorňujeme Vás, že tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny pouze odborné stomatologické veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.