Tak trochu jiná pomlázka #whdental

„Velikonoční pomlázka 2022“ – W&H Synea FUSION

(kolénkové násadce WG-56 LT, WG-99 LT a světelná turbínka TG-98).

Akční nabídka je platná od 6.4. do 29.04.2022.
Akční nabídku nelze uplatňovat zpětně ani kombinovat s jinými akčními nabídkami.

Modré kolénko WG-56 LT zde

Červené kolénko WG-99 LT zde

Turbínka TG-98 L zde

2022-04-07T10:15:25+02:00

Potvrzení o odbornosti
Upozorňujeme Vás, že tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny pouze odborné stomatologické veřejnosti. Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.